Βιοαγρόκτημα Δήμου Αλεξανδρούπολης


Το βιοαγρόκτημα δημιουργήθηκε στις αρχές του 2012. Αποτελείται από 270 τεμάχια των 50-100 τ.μ., τα οποία παραχωρούνται για δύο έτη σε ισάριθμους δικαιούχους δημότες με κοινωνικά κριτήρια επιλογής.Τα προϊόντα προορίζονται για οικογενειακή αλλά και κοινωφελή κατανάλωση.

Contact details

Function / Organisation :
E-mail :

Website : http://www.alexpolis.gr
Παραπλεύρως της εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης – Άβαντα (στο ύψος των Β' Κοιμητηρίων)
Αλεξανδρούπολη, Greece

Stakeholders

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης

Objectives

  • Κάλυψη διατροφικών αναγκών των πολιτών και  προσπάθεια υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού διατροφικού μοντέλου.
  • Ομαδική συμμετοχή των πολιτών στο κλάδεμα, συντήρηση και συγκομιδή καρπών. Ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων και του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από την συνεργατική καλλιέργεια.

Legal framework & Budget

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Αρχής.

Activities

Τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων σε τρόφιμα, ενώ το 10% της παραγωγής πηγαίνει για την ενίσχυση των συσσιτίων του δήμου και της εκκλησίας, καθώς και στο κοινωνικό παντοπωλείο. Στο χώρο προβλέπεται η κατασκευή περιμετρικής περίφραξης, αποχετευτικού δικτύου, δικτύου άρδευσης, διαδρόμων, θερμοκηπίου, κυλικείου, γραφείου γεωπόνου, wc και αποθήκης.

>Innovation & OutcomesSQM Cultivated
27 000

Main obstacles & Next steps

Project video

More on :

http://www.alexpolis.gr


Project co-financed by the European Regional Development Fund