Αστικός λαχανόκηπος Δήμου Λάρισας


Δημιουργήθηκε το 2012 σε έκταση 22 στρεμμάτων τα οποία χωρίζονται σε κηπάρια των 50 τ.μ. το καθένα. Αυτά τα παρέχει δωρεάν ο δήμος για δύο χρόνια σε άπορους, πολύτεκνους και χαμηλοσυνταξιούχους προκειμένου να τα καλλιεργήσουν με σκοπό την σίτισή τους. Το 10-20 % της παραγωγής διατίθεται στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης. Διαθέτει περίφραξη, εγκαταστάσεις υγιεινής, διαδρόμους προσέγγισης και κεντρική άρδευση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία / Οργάνωση :
E-mail : laxanokipos@thessis.gr
Facebook : https://www.facebook.com/Koinonikes.Domes.Larisas
δικτυακός τόπος : http://www.larissa-dimos.gr
Παιωνίου 118
413 35, Λάρισα, Greece

Ενδιαφερόμενα μέρη

  • Δήμος Λάρισας
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λάρισας

Στόχοι

  • Κάλυψη διατροφικών αναγκών των πολιτών και προσπάθεια υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού διατροφικού μοντέλου.
  • Ομαδική συμμετοχή των πολιτών στο κλάδεμα, συντήρηση και συγκομιδή καρπών. Ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων και του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από την συνεργατική καλλιέργεια.

Νομικό πλαίσιο & Προϋπολογισμός

Πρόκειται για ένα άτυπο σχέδιο χωρίς νομική δομή. Από το 2012, χρηματοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια του Δήμου Λάρισας.

Δραστηριότητες

Ο Δήμος φροντίζει για τον εμπλουτισμό του εδάφους με κηπευτικό χώμα, καθώς και την ύδρευση μέσω γεώτρησης. Επίσης, εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων παρέχει στους δικαιούχους υποστήριξη και καθοδήγηση προκειμένου να καλλιεργούν σωστά τα λαχανικά τους και να γίνεται ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

>Καινοτομία & ΑποτελέσματαΤετραγωνικά μέτρα Καλλιεργούνται
22 000
Προϋπολογισμός έργου
90 000

Κύρια εμπόδια & επόμενα βήματα

Βίντεο έργου

Περισσότερα για :

http://www.larissa-dimos.gr


Project co-financed by the European Regional Development Fund