Αστικός λαχανόκηπος του Δήμου Σερρών


Λειτουργεί από το 2014. Η συνολική έκτασή του είναι 18 στρέμματα και διαθέτει προς καλλιέργεια 180 τεμάχια των 100 τ.μ για κάθε δικαιούχο. Κυρίως καλλιεργούνται κηπευτικά και οι δικαιούχοι δίνουν το 10% της παραγωγής στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου καθώς και το ποσό των 20 ευρώ ετησίως στο Δήμο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία / Οργάνωση :
E-mail :

δικτυακός τόπος : https://www.serres.gr
1ο χλμ. Σερρών – Νεοχωρίου
Σέρρες, Greece

Ενδιαφερόμενα μέρη

Δήμος Σερρών

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Σερρών

Στόχοι

  • Κάλυψη διατροφικών αναγκών των πολιτών και  προσπάθεια υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού διατροφικού μοντέλου.
  • Ομαδική συμμετοχή των πολιτών στο κλάδεμα, συντήρηση και συγκομιδή καρπών. Ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων και του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από την συνεργατική καλλιέργεια.

Νομικό πλαίσιο & Προϋπολογισμός

Λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας, στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με το Σύλλογο Οικογενειών Φίλων για την Ψυχική Υγεία ( Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ ).

Δραστηριότητες

>Καινοτομία & Αποτελέσματα
Κύρια εμπόδια & επόμενα βήματα

Βίντεο έργου

Περισσότερα για :

https://www.serres.gr


Project co-financed by the European Regional Development Fund