Λαχανόκηποι Δήμου Καλαμάτας


Δημιουργήθηκαν το 2013 στο πάρκο του Δυτικού Κέντρου, στο πάρκο του Ανατολικού Κέντρου και στις Εργατικές Κατοικίες Ασύλου και διαθέτουν συνολικά 98 τεμάχια. Σε κάθε δικαιούχο παραχωρούνται 50 τετραγωνικά μέτρα για να παράγουν βασικά είδη διατροφής, με μόνη υποχρέωση να προσφέρουν το 10% της παραγωγής στο Δημοτικό Παντοπωλείο. Ο Δήμος παρέχει δωρεάν νερό, ενώ οι γεωπόνοι του δίνουν συμβουλές για ορθή καλλιέργεια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Λειτουργία / Οργάνωση :
E-mail :

δικτυακός τόπος : http://www.kalamata.gr/katoikoi/koinonikes-domes/dimotikoi-laxanokhpoi.html
Παπατσώνη 4
241 00, Καλαμάτα, Greece

Ενδιαφερόμενα μέρη

  • Δήμος Καλαμάτας
  • Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλαμάτας

Στόχοι

  • Κάλυψη διατροφικών αναγκών των πολιτών και προσπάθεια υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού διατροφικού μοντέλου.
  • Ομαδική συμμετοχή των πολιτών στο κλάδεμα, συντήρηση και συγκομιδή καρπών. Ενδυνάμωση κοινωνικών ομάδων και του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από την συνεργατική καλλιέργεια.

Νομικό πλαίσιο & Προϋπολογισμός

Δραστηριότητες

Οι δικαιούχοι εξασφαλίζουν λαχανικά για τις οικογένειές τους, αξιοποιούν, περιφρουρούν και αναδεικνύουν δημοτικούς χώρους, αλλά και προσφέρουν αναγκαία είδη στο Δημοτικό Παντοπωλείο.

>Καινοτομία & ΑποτελέσματαΤετραγωνικά μέτρα Καλλιεργούνται
4 000

Κύρια εμπόδια & επόμενα βήματα

Βίντεο έργου

Περισσότερα για :

http://www.kalamata.gr/katoikoi/koinonikes-domes/dimotikoi-laxanokhpoi.html


Project co-financed by the European Regional Development Fund